Регламент компании

Регламент про надання і використання послуг ПАТ «Промтелеком»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги надаються тільки АБОНЕНТАМ ПАТ «Промтелеком». АБОНЕНТОМ вважається ОСОБА, що уклала з ПАТ «Промтелеком» Договір про надання телекомунікаційних послуг і зареєстрована в розрахунково-інформаційній системі обліку послуг ПАТ «Промтелеком».
1.2. АБОНЕНТ є кінцевим користувачем і не має права на надання послуг ПАТ «Промтелеком» третім особам, якщо це не оформлено іншими угодами з ПАТ «Промтелеком».
1.3. Процедурі підписання Договору передує процедура реєстрації АБОНЕНТА. Процедура реєстрації АБОНЕНТА: заповнення АБОНЕНТОМ Реєстраційної картки(анкети), в якій АБОНЕНТ вписує свої реквізити, реєстраційне ім'я, які в подальшому використовуються для однозначної ідентифікації АБОНЕНТА, і послуги, що замовляються при реєстрації.
1.4. Після реєстрації АБОНЕНТА, Абонентський відділ ПАТ «Промтелеком» видає АБОНЕНТОВІ підписаний Договір.
1.5. Всі платежі від АБОНЕНТІВ приймаються в національній валюті України, як по перерахуванню, так і через касу ПАТ «Промтелеком».
1.6. ПАТ «Промтелеком» забезпечує можливість отримання послуг Абонентського відділу ПАТ «Промтелеком»,які надаються згідно з існуючим графіком роботи ПАТ «Промтелеком»:
— понеділок-п'ятниця:
з 08.00 до 16.30 з 12.00 до 12.30 обідня перерва;
— субота та неділя – вихідні дні.
1.7. ПАТ «Промтелеком» не несе відповідальності за якість роботи ліній зв'язку, що надаються іншими організаціями та операторами.
1.8. АБОНЕНТ зобов'язаний регулярно звертатися до веб-сайту ПАТ «Промтелеком» http://www.promtele.com, де публікуються офіційні повідомлення ПАТ «Промтелеком», пов'язані з обслуговуванням АБОНЕНТІВ, або отримувати їх на вузлах зв'язку ПАТ «Промтелеком».
1.9. Час проведення планової профілактики обладнання не вважається простоєм та сплачується АБОНЕНТОМ у повному обсязі.
1.10. Офіційні повідомлення АБОНЕНТАМ можуть також відправлятися електронною поштою на їх вказану e-mail адресу.
1.11. ПАТ «Промтелеком» має право припинити надання послуг АБОНЕНТОВІ в наступних випадках:
— АБОНЕНТ поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших АБОНЕНТІВ та персоналу телекомунікаційних мереж;
— АБОНЕНТ поширює матеріали рекламного або комерційного змісту з порушенням встановлених правил розповсюдження рекламної і комерційної інформації, чим викликає скарги інших АБОНЕНТІВ і населення в цілому.
— АБОНЕНТ порушує авторські права на інформацію, представлену ПАТ «Промтелеком»;
— АБОНЕНТ навмисно завдав збитки іншим особам, а також здійснював дії направлені на спричинення таких збитків;
— АБОНЕНТ втручається в дії інших АБОНЕНТІВ або обслуговуючого персоналу (несанкціонований доступ до комп'ютерів і інформаційних джерел), або проводить в мережі дії, які караються згідно КК України.
— АБОНЕНТ не вніс передплату протягом 5 банківських днів з моменту повного витрачання коштів на своєму особистому рахунку (надалі ОР) (для АБОНЕНТІВ – юридичних осіб);
— на ОР АБОНЕНТА (фізичної особи) відсутній аванс у розмірі місячної абонентської плати згідно тарифному плану або утворився негативний баланс;
— АБОНЕНТ порушив договірні зобов'язання;
— АБОНЕНТ поширює інформацію порнографічного характеру, передбачену ст. 301 КК України;
— АБОНЕНТ в мережі Інтернет поширює комп'ютерні віруси, SPAM і ін.
1.12. Рекламації від АБОНЕНТІВ щодо послуг ПАТ «Промтелеком» приймаються письмово, протягом календарного місяця від дати виникнення спірної ситуації.
1.13. ПАТ «Промтелеком» не контролює і не несе відповідальність за зміст і конфіденційність інформації, шо передається АБОНЕНТОМ (АБОНЕНТОВІ).
1.14. АБОНЕНТ може використовувати в процесі споживання послуг ПАТ «Промтелеком» тільки ліцензійне (отримане (установлене) легальним способом) програмне забезпечення та обладнання, дозволене для використання в українських суспільних телекомунікаційних мережах обладнання. У разі відсутності у АБОНЕНТА відповідних ліцензій і дозволів, рекламації пов'язані з працездатністю програмного забезпечення і обладнання ПАТ «Промтелеком» не приймаються.
1.15. Зміна тарифного плану, пониження або підвищення швидкості здійснюється за наявності технічної можливості абонентської лінії і згідно з тарифами, що діють, за заявою абонента. Термін прийому заявок з 1 по 20 число поточного місяця, переведення здійснюється з 1 числа місяця, наступного за поточним.
1.16. Всі одноразові зміни в номенклатурі послуг, що надаються АБОНЕНТОВІ, отримання детальних статистичних зведень, консультацій та інших послуг здійснюються в разі наявності на ОР АБОНЕНТА необхідної кількості грошових коштів для оплати цих послуг згідно Прейскуранта.
1.17. Даний РЕГЛАМЕНТ є обов'язковим для виконання АБОНЕНТОМ, що підписав Договір про надання телекомунікаційних послуг з ПАТ «Промтелеком» і не підлягає зміні збоку АБОНЕНТА. В разі незгоди АБОНЕНТА з умовами даного РЕГЛАМЕНТУ, Договір про надання телекомунікаційних послуг з даним АБОНЕНТОМ підписуватися не буде.

2. РОЗРАХУНКОВО-ФІНАНСОВА ЧАСТИНА.

2.1. АБОНЕНТОВІ надається можливість самостійно вибирати пакет послуг з представлених в Прейскуранті.
2.2. Для зміни схеми оплати, а також підключення до додаткових послуг АБОНЕНТ може заповнити заявку в Абонентському відділі ПАТ «Промтелеком» . Заявка від АБОНЕНТА може бути прийнята співробітниками Абонентського відділу ПАТ «Промтелеком» тільки після посвідчення особи АБОНЕНТА. АБОНЕНТ може посвідчити себе за допомогою паспорта громадянина України або документів, що дозволяють подібні операції в Україні згідно з чинним законодавством. Юридичним особам необхідно також мати при собі лист від організації, що уповноважує свого представника проводити будь-які дії на ОР АБОНЕНТА.
2.3. Зміна Тарифного пакету оплати послуг, а також підключення до додаткових послуг можливо тільки за умови позитивного балансу ОР АБОНЕНТА на момент заповнення заяви, сума якого не менша місячної абонентської плати по вибраній схемі оплати або вартості додаткової послуги, та наявності технічної можливості лінії.
2.4. Абонентська плата за вибраним АБОНЕНТОМ Тарифним планом списується з Особового рахунку АБОНЕНТА у момент першого сеансу зв'язку того місяця, на який оформлена заявка і за умови, що на Особовому рахунку АБОНЕНТА достатньо коштів. Інакше ПАТ «Промтелеком» має право припинити надання послуг АБОНЕНТОВІ.
2.5. Тарифний план, вибраний АБОНЕНТОМ, діє протягом повного/неповного календарного місяця і може бути продовжений на наступний місяць за умов:
— Перша умова – АБОНЕНТ не відмовився від вибраного Тарифного плану письмово у Абонентському відділку ПАТ «Промтелеком»
— Друга умова – на Особовому рахунку АБОНЕНТА достатньо коштів для оплати за вибраним Тарифним планом.
2.6. Невикористаний час в межах наданого тарифного пакету за рахунок Абонентської плати не переноситься на наступний місяць.
2.7. У разі тимчасового відключення (з причин, викладених в п.1.15), повторне включення можливе тільки після покриття негативного залишку на ОР АБОНЕНТА і внесення передплати встановленого мінімуму. Отримання послуг ПАТ «Промтелеком» в повному об'ємі, гарантується АБОНЕНТОВІ після надходження оплати на розрахунковий рахунок або в підтвердження оплати у абонентському відділку ПАТ «Промтелеком».
2.8. У випадку, якщо АБОНЕНТ протягом 3-ох календарних місяців або до кінцевого терміну дії договору про надання телекомунікаційних послуг не споживав платних послуг ПАТ «Промтелеком», то останній в односторонньому порядку розриває Договір.
2.9. У разі тимчасового відключення з причин, перерахованих в п.1.11, повторне включення можливе тільки після покриття боргу АБОНЕНТА та згідно з діючими тарифами. Отримання послуг ПАТ «Промтелеком» в повному об'ємі гарантується АБОНЕНТОВІ з наступного дня після надходження оплати на розрахунковий рахунок або в касу ПАТ «Промтелеком».
2.10. В тому випадку, якщо АБОНЕНТ не сплатив Абонентську плату на протязі одного розрахункового місяця, він втрачає право на виділений йому порт підключення. Відновлення роботи можливе тільки у випадку, якщо АБОНЕНТ здійснить оплату за нове включення до порту і внесе Абонентську плату за місяць.

З Регламентом ознайомлений(на) ___________________________________ _______________ «______»__________________20____р. (П.І.Б.) (підпис) (дата)